Estàs interessat a conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens, i que permet identificar-ne i agrupar-ne físicament o intel·lectualment els documents i facilitar-ne la recuperació.

Per decret d'alcaldia número 677 de 10 de novembre de 2016 es va aprovar el Pla de Transformació Digital del municipi i es va sol·licitar a la Diputació de Girona el gestor d'expedients electrònic. Al gener de 2019 l'ajuntament ha implantat el gestor d'expedients adoptant la metodologia eSET.

El quadre aprovat per decret número 1073 de 12 de novembre de 2019 es pot consultar al següent adjunt: