Serveis, tràmits i gestions

Instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l'ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Per presentar-ho telemàticament és necessari disposar d'un certificat digital reconegut que us identifiqui.

 

En el cas de  presentar-ho en suport paper, podeu utilitzar el model d'instància general de l'Ajuntament d'Alella - www.alella.cat/tramits

Atenció ciutadana

Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Alella

Pl. de l'Ajuntament núm. 1 - 08328 Alella -

Tel.- 93 555 23 39

També podeu accedir a l'Oficina Virtual de l'Ajuntament d'Alella a través del següent enllaç, on podeu consultar informació sobre tràmits i gestions oferts, descarregar els formularis corresponents, i addicionalment podeu iniciar la tramitació en línia de determinades sol·licituds i tenir accés a la Carpeta Ciutadana amb informació personal i amb garanties de seguretat jurídica.

Validador de documents

Aquest servei permet verificar la signatura electrònica i la integritat dels documents emesos per l'Ajuntament.

Introdueixi el codi de verificació indicat al document que dessitja verificar.

Portal d'entitats d'Alella Associacions i entitats
Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.