Serveis, tràmits i gestions

Instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l'ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Per presentar-ho telemàticament és necessari disposar d'un certificat digital reconegut que us identifiqui.

 

En el cas de  presentar-ho en suport paper, podeu utilitzar el model d'instància general de l'Ajuntament d'Alella - www.alella.cat/tramits

Gestió tributària - Impostos i taxes

L'Ajuntament d'Alella té delegada la gestió dels seus tributs a l'ORGT de la Diputació de Barcelona, podeu accedir a la seva seu per gestionar els vostres tributs (taxes i impostos amb l'Ajuntament), realitzar consultes o demanar cita per tal que us atenguin presencialment.

Seu Electrònica de l'ORGT

Atenció ciutadana

Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Alella

Pl. de l'Ajuntament núm. 1 - 08328 Alella -

Tel.- 93 555 23 39

També podeu accedir a l'Oficina Virtual de l'Ajuntament d'Alella a través del següent enllaç, on podeu consultar informació sobre tràmits i gestions oferts, descarregar els formularis corresponents, i addicionalment podeu iniciar la tramitació en línia de determinades sol·licituds i tenir accés a la Carpeta Ciutadana amb informació personal i amb garanties de seguretat jurídica.

Catàleg de Tramits i gestions TRÀMITS I GESTIONS

Podeu consultar informació sobre tràmits i gestions oferts des de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i descarregar els formularis corresponents.

Addicionalment podeu iniciar la tramitació en línia de determinades sol·licituds.

Accés a tràmits i gestions

VALIDADOR DE DOCUMENTS - Consulta un document amb el CSV

Aquest servei permet verificar la signatura electrònica i la integritat dels documents emesos per l'Ajuntament.

Introdueixi el codi de verificació indicat al document que dessitja verificar.

Registre d'apoderaments - representacions REPRESENTACIONS - Alta i gestió al Registre d'Apoderaments REPRESENTA

Necessiteu actuar en nom d'una altra persona o que una altra persona actuï en nom vostre davant l'Administració?

Doneu-vos d'alta al i gestioneu les vostres representacions al Registre d'apoderaments - REPRESENTA

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes i anuncis Tauler d'edictes i anuncis

En aquest tauler es publiquen els edictes i anuncis de l'Ajuntament d'Alella.

Consulteu també per veure si formeu part d'algun procediment i l'administració no ha pogut contactar amb vosaltres. A través del Tauler Edictal Únic del BOE

Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.