Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2019/118 Memòria valorada d'arranjament de diversos camins: Camí de l’Ermita 2-quatre camins, Camí de Vernís, Camí de Gonzalez, Carrer Raval de Fesol.

La Junta de Govern Local celebrada en data 8 de febrer de 2019 va aprovar la Memòria valorada d'arranjament de diversos camins: Camí de l’Ermita 2-quatre camins, Camí de Vernís, Camí de Gonzalez, Carrer Raval de Fesol.

S'exposa la memòria al publica per al seu coneixement.

 

Publicació BOPT.pdf
memoria cami ermita i altres.pdf
2019/117 Memòria valorada d'arranjament de diversos camins: Camí del Vaquer 1. Raval de Sant Ramon, Camí de de les Atzavares, Camí Barranc de Gas i Camí de Miguelitos 1

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebra da en data 8 de febrer de 2019 va aprovar la Memòria valorada d'arranjament de diversos camins: Camí del Vaquer 1. Raval de Sant Ramon, Camí de de les Atzavares, Camí Barranc de Gas i Camí de Miguelitos 1.

S'exposa al públic la memòria al public per al seu coneixement.

publicació BOPT.pdf
memoria cami vaquer i altres.pdf
2018/972 Llicència activitat de trituració de residus vegetals i fusta. Informació pública.

Informació pública, per un termini de 20 dies hàbils, l’expedient relatiu a la llicència d’activitat de trituració de residus vegetals i de fusta i valorització de palets de fusta a la parcel.la situada a la Ptda. Pla dels Catalans, 18, SAU CATALUNYA SUD, exp. 2018/972, del terme municipal de l’Aldea

llicència activitat.pdf
Projecte.pdf
2018/1184 Creació del Consell Sectorial SCRUA i reglament

El Ple de l'Ajuntament de L'Aldea en sessió ordinària celebrat en data 20 de desembre de 2018 va aprovar la creació del Consell Sectorial de l'entitat SCRUA i l'aprovació inicial del seu reglament.

Es publica la documentació durant un període de 30 dies hàbils per presentar reclamacions o al·legacions

Documentació.pdf