Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2019/237 Memòria tècnica valorada d'arranjament del ferm de l'Av. Francesc Robert Graupera.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 7 de març de 2019 va aprovar la memòria tècnica valorada d'arranjament del ferm de l'Av. Francesc Robert Graupera, redactada pels serveis tècnics municipals.

S'exposa la mèmoria al públic per al seu coneixement.

 

publicació BOPT.pdf
memòria tècnica
2019/118 Memòria valorada d'arranjament de diversos camins: Camí de l’Ermita 2-quatre camins, Camí de Vernís, Camí de Gonzalez, Carrer Raval de Fesol.

La Junta de Govern Local celebrada en data 8 de febrer de 2019 va aprovar la Memòria valorada d'arranjament de diversos camins: Camí de l’Ermita 2-quatre camins, Camí de Vernís, Camí de Gonzalez, Carrer Raval de Fesol.

S'exposa la memòria al public per al seu coneixement.

 

Publicació BOPT.pdf
memoria cami ermita i altres.pdf
2019/117 Memòria valorada d'arranjament de diversos camins: Camí del Vaquer 1. Raval de Sant Ramon, Camí de de les Atzavares, Camí Barranc de Gas i Camí de Miguelitos 1

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebra da en data 8 de febrer de 2019 va aprovar la Memòria valorada d'arranjament de diversos camins: Camí del Vaquer 1. Raval de Sant Ramon, Camí de de les Atzavares, Camí Barranc de Gas i Camí de Miguelitos 1.

S'exposa al públic la memòria al public per al seu coneixement.

publicació BOPT.pdf
memoria cami vaquer i altres.pdf