Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2018/401 Projecte d'obres simplificat per a l'obertura d'un camí que faciliti l'accés a l'escola "21 d'Abril"

La Junta de Govern Local de data 20 d'abril de 2018 va aprovar inicialment el projecte d'obres simplificat per a l'obertura d'un camí que faciliti l'accés a l'escola "21 d'Abril". El projecte estarà exposat al públic durant 30 dies hàbils a comptar des del dia següent de la seva publicació al BOPT. Poden consultar el projecte a l'enllaç al portal de transparència.

Anunci BOPT aprovació inicial.pdf
PROJECTE CAMI 21 D'ABRIL.pdf
2018/400 Projecte d'obres per a millorar un tram de vorera de l'Av. Catalunya, a l'alçada de la rotonda ubicada en l'accés de la carretera N-235, direcció Tortosa

La Junta de Govern Local de data 20 d'abril de 2018 va aprovar inicialment el projecte d'obres per a millorar un tram de vorera de l'Av. Catalunya, a l'alçada de la rotonda ubicada en l'accés de la carretera N-235, direcció Tortosa. El projecte estarà exposat al públic durant 30 dies hàbils a comptar des del dia següent de la seva publicació al BOPT. Poden consultar el projecte a l'enllaç al portal de transparència.

Anunci BOPT aprovació inicial.pdf
PROJECTE ARRANJAMENT VORERA.pdf
2018/403 Projecte d'obres per a l'arranjament de l'esplanada situada a l'antiga estació de ferrocarril de l'Aldea.

La Junta de Govern Local de data 20 d'abril de 2018 va aprovar inicialment el projecte d'obres per a l'arranjament de l'esplanada situada a l'antiga estació de ferrocarril de l'Aldea. El projecte estarà exposat al públic durant 30 dies hàbils a comptar des del dia següent de la seva publicació al BOPT. Poden consultar el projecte a l'enllaç al portal de transparència.

Anunci BOPT aprovació inicial.pdf
PROJECTE ESPLANADA ANTIGA ESTACIO.pdf
2018/284 Bases concessió ajudes econòmiques PL' A MET 6

El Ple en sessió ordinària de l'Ajuntament de L'Aldea celebrat en data 22 de març de 2018 va aprovar incialment les Bases que han de regir la concessió d'ajudes econòmiques municipals per a l'any 2018 destinades a fomentar la posada en funcionament de noves activitats i la contractació de nour treballadors al municipi de L'Aldea. PL'A MET 6.

anunci BOPT
BASES
2018/283 Bases concessió d'ajudes econòmiques 2018 destinades a la gent gran per al pagament de la taxa d'escombraries.

El Ple en sessió ordinària de l'Ajuntament de L'Aldea celebrat en data 22 de març de 2018 va aprovar incialment les Bases que han de regir la concessió d'ajudes econòmiques municipals per a l'any 2018 destinades a la gent gran per al pagament de la taxa d'escombraries.

anunci BOPT
BASES