Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2021/1244 modificació de crèdits número 8-2021. Aprovació inicial Modificació de crèdits número 8-2021. Aprovació inicial. S'exposa al públic durant un termini de 15 dies certificat.pdf
Anunci BOPT inicial.pdf
2021/1156 Modificació de crèdits número 7-2021. Aprovació inicial

Modificació de crèdits número 7-2021. Aprovació inicial. S'exposa al públic per un termini de 15 dies.

certificat.pdf
Anunci BOPT inicial.pdf
2021/1212 Projecte d’actuacions d’endegament del Barranc dels Pixadors a l’Aldea

La Junta de Govern Local celebrada en data 3 de setembre de 2021 va aprovar inicialment el “Projecte d’actuacions d’endegament del Barranc dels Pixadors a l’Aldea”

Es sotmet el projecte a informació durant un termini de 30 dies hàbils.

Anunci BOPT inicial.pdf
PROJECTE BARRANC PIXADORS_v3.pdf
2020/1140 Projecte d'urbanització Avinguda Catalunya - tram 2 La Junta de Govern Local de l'Aldea celebrada en data 6 d'agost de 2021, va aprovar inicialment el "Projecte d'urbanització Avinguda Catalunya - tram 2".
 
S'exposa al públic per un termini de 30 dies hàbils.

 

anunci BOPT inicial.pdf
Projecte Av. Catalunya, tram - 2.pdf
2021/237 Memòria tècnica valorada per a la definició de les actuacions d’endegament del Barranc dels Pixadors S'exposa al públic durant un termini de 30 dies hàbils la memòria tècnica valorada per a la definició de les actuacions d’endegament del Barranc dels Pixadors. publicació BOPT.pdf
memòria barranc
2021/414 Memòria valorada renovació de la xarxa a l'Avinguda Catalunya (tram 1).

La Junta de Govern Local celebrada en data 26 de març de 2021, va aprovar la memòria valorada de renovació de la xarxa a l'Avinguda Catalunya (tram 1).

S'exposa al públic per al seu coneixement.

certificat aprovació.pdf
memòria valorada.pdf