Servicios, trámites y gestiones

Atención ciudadana

Arrel de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, qualsevol ciutadà, si ho desitja, ja es pot adreçar a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per mitjans electrònics per fer qualsevol tràmit.

Només cal tenir signatura digital que es pot aconseguir a través de les entitats certificadores (IdCat, eDNI,...) o bé amb l’IdCatMòbil, un nou servei que amb 5 minuts i des de casa, us permet tenir signatura digital, simplement amb un telèfon mòbil i facilitant el núm. de la targeta sanitària i el DNI.

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, per tal de facilitar aquest canvi als ciutadans, a partir del 12 de gener de 2017, és una nova Entitat de Registre IdCat, i per tant, emet i gestiona el certificat idCAT.

Oficina de Registre IdCat de Torroella de Montgrí
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Plaça de la Vila, 1, 2a planta
Horari: De dilluns a divendres de 8 a 10 h del matí

Per poder fer els tràmits online cal anar a la SEU ELECTRÒNICA (seu-e) de la pàgina web municipal: www.torroella-estartit.cat i escollir el tràmit que us interessi. Des de la seu electrònica podreu registrar d’entrada les vostres sol·licituds i consultar-ne l’estat de tramitació a la CARPETA CIUTADANA.

Si teniu dificultats, alhora de fer la tramitació en línia, podeu consultar aquest MANUAL DE TRAMITACIÓ EN LÍNIA

Una altre important novetat de la llei que entrarà en vigor, és que les persones jurídiques i els professionals tenen l’obligació d’utilitzar únicament mitjans electrònics per relacionar-se amb les administracions. En aquest sentit, l’Ajuntament per llei, no podrà acceptar que les persones jurídiques i professionals, entrin documents amb format paper.

Des de l’Ajuntament treballem intensament per adaptar-nos a les necessitats d’un món cada dia més connectat, garantint igualment la seguretat jurídica de tots els procediments.

 

Transporte público
En aquest enllaç podreu comprovar la validesa dels documents que l' Ajuntament de Torroella de Montgrí us ha notificat. Així mateix, si obriu l'apartat de signatures del document pdf, podreu comprovar la seva validesa i propietats.  
Mapa
Bolsa de trabajo
Policía
Asociaciones y entidades
Gobierno abierto y transparencia
La información generada por el gobierno a disposición de la ciudadanía:
Información institucional y organizativa
Organización política, personal, entidades y otros organismos
Gestión económica
Presupuestos, gestión tributaria y económica, patrimonio, subvenciones
Acción de gobierno y normativa
Actos, acuerdos, edictos, convocatorias, normativas, planes y estrategias
Contratos, convenios y subvenciones
Perfil del contratante, menores, órganos y convenios de colaboración
Perfil de contratante Perfil de contratante
Para estar al día de todas las licitaciones y adjudicaciones.
Buzón de facturas Buzón de facturas
Si eres proveedor de una administración y tienes que presentar tu factura electrónica.
Tablón de edictos Tablón de edictos
¿La administración no ha podido contactar contigo? Consulta en el tablón de edictos para ver si formas parte de algún procedimiento.
Participación Participación
Buscamos que la ciudadanía se implique en los procesos y las actuaciones de nuestro municipio.