Consulta l'evolució del pressupost municipal de Vilobí d'Onyar des de l'any 2011 fins a l'actualitat: 

 

Consulta les dades del pressupost municipal desglossades per capítols, juntament amb la proporció de cada capítol sobre el total del pressupost. També es mostra una comparativa del pressupost anual amb les dades per capítols del pressupost de l'exercici anterior: 

PRESSUPOST 2023

 

 

PRESSUPOST 2022

Documentació annexa a l'aprovació del pressupost municipal: 

 

PRESSUPOST 2021

 
PRESSUPOST 2020

 

 

PRESSUPOST 2019