Voleu conèixer el Registre d’Activitats de Tractament de dades personals (RAT) del vostre ens ?
Els ens, via els seus responsables i encarregats/des del tractament de dades personals, tenen l’obligació de portar un Registre d’Activitats del Tractament de dades personals (RAT). El RAT és una mesura organitzativa que ajuda en la gestió de la informació personal i a controlar i reduir el risc dels tractaments. En aquest ítem trobareu tota la informació relativa al RAT d’aquest ens.

Podeu consultar tot allò referent a la política de protecció de dates personals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través d'aquest enllaç

I si voleu consultar directament el RAT (Registre d'Activitats de Tractament de dades) de l'Ajuntament podeu fer-ho a través de l'enllaç anterior o directament aquí