Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Aquí podreu accedir al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya (posant Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la "cerca per text", podreu consultar-ne els convenis registrats) o bé consultar la relació de tots els convenis signats anualment per aquest ajuntament accedint a l'apartat web municipal