Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública

Indicadors de gestió econòmica

Pressupost

Endeutament

Inversions

Càrrega fiscal

Ingressos corrents

Despeses corrents i amortitzacions

Capacitat d'estalvi de l'exercici

També us pot interessar...

Participació

Si voleu incidir directament en les polítiques públiques de la vostra ciutat o voleu conèixer els processos, els mecanismes i les accions que s'ofereixen...

Entra, consulta i participa!

L'Ajuntament t'escolta
Accediu als diferents canals amb els que us podeu comunicar amb l'ajuntament per fer una consulta, un suggeriment, una queixa ...
PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM)
Per conèixer, comentar, valorar o fer el seguiment de les diferents actuacions del PAM 2019 - 2023
EDICTES I ANUNCIS EDICTES I ANUNCIS
El tauler d'anuncis és un instrument de publicitat on s'hi poden trobar actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'hi han de publicar.
PARTICIPA VILANOVA PARTICIPA VILANOVA
Espai web on podreu opinar, fer propostes i decidir sobre temes d'interès de la ciutat (pressupostos participatius...)
DADES OBERTES DADES OBERTES
Entreu aquí si us interessa accedir a les dades que hem publicat i generar nous productes. I si en trobeu a faltar, demaneu-les !