Núm. Preu públic Concepte

PREUS PÚBLICS VIGENTS

Num. 1

Preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats a la zona esportiva. (Versió 01/01/2023)
Num. 2 Preus públics per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions I instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions. (versió 01/01/2017)
 SAIAR Preu públic per la prestació delss servei d'atenció integral a la gent gran en l'àmbit rural (SAIAR). (versió 25/10/2022)