Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Licitacions en tràmit (perfil de contractant) Disponible a: Mapa administració electrònica Consorci AOC

Plec de clàusules administratives generals per a la contractació de l’Ajuntament de Vilanova del Camí. Disponible al web de l'Ajuntament de Vilanova del Camí

Històric de Contractes menors. Disponible al web de l'Ajuntament de Vilanova del Camí

DEUC - Guia ràpida del licitadorDisponible al web de l'Ajuntament de Vilanova del Camí