Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública

Organització política

Partit dels Socialistes de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Ciutadans Viladecans
Podemos Viladecans
Viladecans en Comú - En Comú Guanyem

Indicadors de gestió econòmica

Pressupost

Endeutament

Inversions

Càrrega fiscal

Ingressos corrents

Despeses corrents i amortitzacions

Capacitat d'estalvi de l'exercici

Observacions als indicadors de gestió econòmica

Informe d'anàlisi individual de les entitats locals   (font: Airef),  té problemes d'accés. Estem treballant per a solventar els problemes tècnics. 

 

Ajuda'ns a millorar

Participació
Fomentem i potenciem la participació ciutadana i l'acció comunitària, perquè la ciutadania s'impliqui en els processos i les actuacions del nostre municipi. Participa-hi!
Queixes i suggeriments
Has vist quelcom que no t'agrada o potser tens alguna bona idea per la ciutat? T'escoltem.
Indicadors de transparència Indicadors de transparència

En aquest apartat trobarà els indicadors que reflexen la transparència de l'Ajuntament de Viladecans. 

Processos selectius Processos selectius
Accediu a tota la informació publicada per l'Ajuntament de Viladecans sobre els processos selectius publicats. 
Normativa municipal Normativa municipal
Per la bona convivència a la ciutat cal que tots coneguem les normatives i ordenances.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.