Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

Espais de participació ciutadana

 

L'objectiu de la Regidoria de Participació ciutadana és oferir una total transparència dels assumptes de l’Ajuntament i donar veu a la ciutadania perquè participi i opini en els temes d’interès municipal.

La voluntat de l’Equip de Govern és avançar cap a una nova cultura política participativa; fomentar el teixit associatiu; oferir espais reals de cooperació i fomentar el diàleg sobre els afers importants de Vallirana; promoure la coresponsabilitat en els afers públics, i convertir la participació en una eina integradora que faciliti la cohesió social i la convivència ciutadana.

A través de quins canals hi pots participar?


Altres ens de participació

1. Comissió de la Variant

 

La Comissió de Treball per a la Variant de Vallirana és un òrgan que s’ha constituït per treballar de forma conjunta l’Ajuntament de Vallirana i la societat civil del mateix municipi amb la finalitat d’aconseguir la finalització de les obres de construcció de la variant i la seva entrada en funcionament.

La Comissió va ser creada el 25 de juliol de 2011 per tots els partits polítics constituents del consistori municipal. Amb data 13 d’abril de 2013 la Comissió va decidir incorporar-hi aquells representants de la ciutadania i de les entitats locals que s’hi volguessin afegir.

Pots trobar les actes de la Comissió a l'apartat documents relacionats.

 

 

2. Taula de Cooperació Social i Treball en Xarxa

 

A l'erxercici 2013 es crea de la Taula de Cooperació Social i Treball en Xarxa, té com a finalitat el treball interdisciplinari entre representants dels partits polítics, els diferents professionals socials, i les entitats del 3er sector que fan suport i atenció a les famílies que es troben en situació de risc i exclusió social.

 

L'objectiu és el treball conjunt per tal de millorar la qualitat de l’atenció dels menors i de les seves famílies en situació de risc social o d’exclusió a causa de diferents problemàtiques.

 

Està formada per professionals de serveis socials, de l'àmbit de la salut, àmbit d'ensenyament, del tercer sector i representants dels partits polítics.

Hi podeu contactar a través del telèfon 93 683 05 11 o a través del correu vlrn.ssocials@vallirana.cat

Pots trobar el reglament i les actes de la Taula a l'apartat documents relacionats.

 

3. Comissió d'Ajuda a les Persones  Refugiades

 

La Comissió d'Ajuda a les Persones Refugiades es va crear el 8 d'octubre de 2015.

Té per objecte concretar actuacions dirigides a  afavorir una adequada acollida a les persones refugiades, garantint les necessitats bàsiques, com l’alimentació, higiene, habitatge, salut, escolarització i suport per la inserció social i laboral.

La Comissió està integrada com a màxim per dos  representants de cada partit polític de Vallirana, dos representant de cada entitat social, dos ciutadans/anes voluntaris que actuaran amb independència i imparcialitat, la Cap de Serveis Socials i un altre treballador municipal i està presidida per l’alcaldessa.

Hi podeu contactar a través del telèfon 93 683 05 11 o a través del correu vlrn.ssocials@vallirana.cat i vlrn.solidaritat@vallirana.cat

Pots trobar  el reglament i les actes de la Comissió a l'apartat documents relacionats.

 

4. Comissió de Festes

 

La Comissió de Festes de Vallirana és un òrgan de participació de caràcter consultiu sense personalitat jurídica pròpia, que es crea  en data 19 de febrer de 2015, i que té com a finalitat l’assessorament, la proposta de noves idees, la informació, la col·laboració, la coordinació, la participació i l’elaboració dels programes de les festes locals i tradicionals.

La Comissió està formada pel president, regidor/a competent en matèria de cultura per delegació de l’alcaldia o regidor/a en qui delegui en casos especials o de malaltia, absència o incapacitat. Entre els vocals 5 persones proposades per l’Assemblea d’Entitats, concretament 2 persones a títol individual, 1 representant de les AMPAS, 1 representant de les Associacions de Veïns, 1 representant d’Amics de Vallirana i el secretari el/la tècnic/a municipal responsable de cultura i festes.

Pots trobar  el reglament i les actes de la Comissió a l'apartat documents relacionats.

 

 

5. Pressupostos Participatius 2018

 

Els pressupostos participatius són una eina de gestió mitjançant la qual la ciutadania pot decidir sobre el destí d’una part dels recursos municipals. Aporten l’assentament dels valors de participació, ciutadania activa, transparència i bon govern.

Avantatges:

Transparència

 Eficiència

 Millor comunicació

 Reforç de la participació directa

 Funció pedagògica

Enllaç de la pàgina web oficial dels Pressupostos Participatius

 

 

 

 

6. Consell Municipal d'Infants

 

Un Consell Municipal d’Infants és un espai de participació per als nens i nenes del poble; un òrgan mitjançant el qual els més petits tenen l’oportunitat de reflexionar i meditar sobre les necessitats del seu municipi, d’expressar la seva opinió i d’aprendre a consensuar i debatre.

Avantatges:

Foment dels valors democràtics en els més petits, que no són ciutadans del demà, si no de l’avui, tot generant la seva pròpia visió de la realitat pública.

Funció pedagògica. Al llarg del projecte es creen espais de debat amb interaccions, confrontació d’opinions, consens i diàleg; valors i actituds fonamentals per a la convivència en democràcia.

Mobilització de múltiples agents de l’entorn municipal com són escoles, famílies, entitats i Ajuntament.

 

 

7. Comissió Carrer Major 

La Comissió del Carrer Major neix amb l’objectiu de dinamitzar i enfortir el teixit associatiu de Vallirana, tot millorant la seva projecció pública, consolidant espais físics i de cooperació entre entitats i ampliant la seva incidència en els afers públics de la vila.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana hi ha la voluntat d’integrar la ciutadania en la presa de decisions, tot millorant i impulsant l’actual sistema d’òrgans i espais estables de Participació Ciutadana, així com altres de nova creació com instruments i espais de debat, deliberació, cooperació i reflexió de la vida de Vallirana.

Atès que el Pla d’actuació Municipal contempla d’entre les seves actuacions dintre de l’eix Barris i Serveis “realitzar el projecte del Carrer Major amb zones per a vianants i aparcament”, s’ha creat la Comissió del Carrer Major, òrgan consultiu per al disseny i redacció del projecte del nou Carrer Major, format per entitats del municipi, veïns i veïnes i representants del consistori.

 

 

Documents relacionats:

A data 28 de gener de 2020, les últimes reunions que s'han dut a terme són:

16/03/2016 - Comissió d'Ajuda a Persones Refugiades

19/09/2019 - Comissió Carrer Major

23/01/2018 - Comissió de Festes

11/04/2019 - Consell d'Infants

19/12/2019 - Comissió de la Variant

12/07/2018 - Comissió Pressupostos Participatius

12/07/2018 - Taula Cooperació Social i Treball en Xarxa