Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

 

                          Relació de contractes menors

 

Aquí trobareu una relació de les contractacions menors tramitades. S'entenen per contractes menors aquelles obres d'un import inferior a 50.000 euros i els subministraments i serveis d'un import inferior a 18.000 euros (aquests imports amb l'IVA no inclòs).

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015