Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

 

                            

 

Relació de convenis de col.laboració (Registre Públic de Convenis) enllaç.

 

         RELACIÓ DE CONVENIS DE L'AJUNTAMENT DE VACARISSES

 

                                            Convenis de l'any 2015

                                            Convenis de l'any 2016

                                            Convenis de l'any 2017

                                            Convenis de l'any 2018

CONVENIS DE L'ANY 2019
ÀREA ÒRGAN ACORD DATA ACORD OBJECTE CONVENI SIGNANTS (a més de l'Ajuntament) INICI PRÒRROGA FINAL DOCUMENT CONVENI 
Cultura Decret 7/2019 4/2/2019 Conveni projecte de circuit estable de cinema català "cicle Gaudí" Acadèmia del Cinema Català 7/2/2019   6/2/2020 TEXT  CONVENI
Alcaldia Decret 57/2019   Conveni per dur a terme l'esdeveniment "Liceu a la Fesca" Fundació del Gran Teatre del Liceu 28/06/2019   29/06/2019 TEXT CONVENI
Alcaldia Decret 83/2019   Conveni per a la subscripció d'un Acord Marc per al subministrament de bosses i fundes compostables i cubells i bujols per a la recollida selectiva de la fracció orgànica Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta 21/03/2019   31/12/2022 TEXT CONVENI
Acció Social, Solidaritat i Cooperació Decret 36/2019   Conveni per al desenvolupament del programa FEM VACANCES Associació l'Estel 26/04/2019   31/12/2019 TEXT CONVENI
Alcaldia Decret 168/2019   Conveni per a la cessió d'un vehicle policial de l'Ajuntament ADF Vacarisses-Rellinars 31/05/2019   30/05/2020 TEXT CONVENI
Medi Ambient i Responsabilitat amb l'Entorn Decret 21/2019 2/08/2019 Conveni per al finançament de les activitats en matèria de prevenció d'incendis Associació Amics de la Natura 2/08/2019   31/12/2019 TEXT CONVENI
Educació Ple Extraordinari 5/09/2019 Conveni amb les AMPAS, pel qual es regula la prestació del servei de menjadors escolars durant el curs escolar 2019-2020 Escola Font de l'Orpina, Pau Casals i Escola Bressol el Cuc i el Xic 05/08/2019   04/08/2020 TEXT CONVENI
Gent Gran Decret 1/2019 13/09/2019 Conveni per al finançament de les activitats en matèria de Gent Gran Associació Gent Gran de Vacarisses 13/09/2019   31/12/2019 Text Conveni
Medi Ambient i Responsabilitat amb l'Entorn Decret 26/2019 18/09/2019 Conveni de col·laboració per al finançament de les activitats en matèria de prevenció d'incendis ADF Vacarisses-Rellinars 20/09/2019   31/12/2019 Text Conveni
Alcaldia Decret 348/2019 2/10/2019 Conveni amb la Colla Geganters Colla Geganters de Vacarisses 02/10/2019   31/12/2019 Text Conveni
Acció Social Decret 68/2019 26/09/2019 Conveni per a la formalització de l'encàrrec a mitjà propi a favor de SUMAR, per la prestació del servei d'intervenció socioeducativa (SIS) Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya SL 01/10/2019   09/10/2021

Text Conveni

Plec Conveni

Alcaldia Decret 412/2019 20/11/2019 Conveni per la cooperació amb l'Associació Vacarisses per La Marató Associació Vacarisses per La Marató 20/11/2019   31/12/2019 Text Conveni
Acció Social Decret 78/2019 12/11/2019 Conveni de col·laboració per a la revisió de la salut dental de persones en situació de vulnerabilitat EPA SERVICIOS ODONTOLóGICOS S.L. 12/11/2019   31/12/2019 Text Conveni
Esports Decret 24/2019 12/11/2019 Conveni amb el Club Esportiu de Vacarisses Club Esportiu de Vacarisses 01/09/2019   30/06/2020 Text Conveni
Alcaldia Decret 435/2019 2/12/2019 Conveni relatiu a les obres del projecte constructiu de reordenació de la cruïlla de la Travessera BV-1212 i el c/ Salvador Badia TM Vacarisses Diputació de Barcelona 21/11/2019   20/11/2023 Text Conveni
Promoció Econòmica Decret 9/2019 22/11/2019 Conveni per al desenvolupament del programa referents d'ocupació juvenil de la convocatòria 2018, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya Consell Comarcal del Vallès Occidental 01/01/2019   31/12/2019 Text Conveni
Joventut Decret 8/2019 2/12/2019 Conveni de col·laboració per al finançament anual del pla local de joventut com estableix la fitxa 43 del contracte programa 2019 Consell Comarcal del Vallès Occidental 05/12/2019   31/12/2019 Text Conveni
Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria Decret 11/2019 10/12/2019 Conveni per al desenvolupament del programa treball i formació, convocatòria 2018 Consell Comarcal del Vallès Occidental 29/12/2019   28/02/2020 Text Conveni
Acció Social Decret 83/2019 9/12/2019 Addenda al conveni de col·laboració regulador del finançament de la contractació del personal destinat a l'EAIA Consell Comarcal del Vallès Occidental 11/12/2019   31/12/2019 Text Addenda
Promoció Econòmica 10/2019 25/11/2019 Conveni per al desenvolupament del projecte tast d'oficis per als cursos del 2019-2020 al 2022-2023 Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya 1/09/2019   31/08/2023 Text Conveni
Sanitat, Tinença Reponsable i Benestar Animal 28/2019 19/12/2019 Conveni pel finançament de l'alimentació, vigilància i control de natalitat en les colònies de gats del municipi Associació EDENGATS 19/12/2019   31/12/2019 Text Conveni
Acció Social 52/2019 11/07/2019 Conveni de col·laboració per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs recursos econòmics en un entorn acadèmic Universistat Politècnica de Catalunya 01/01/2019   31/12/2022 Text Conveni
Educació 30/2019 30/07/2019 Conveni per a la normalització lingüística per l'organització de cursos de català per a adults, en l'àmbit del propi territori. Consorci per a la Normalització Lungüística 9/01/2019   1/04/2019 Text Conveni
Mobilitat Territorial 4/2019 20/11/2019 Conveni per al manteniment de la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Vacarisses Transports Generals d'Olesa SAU, Autoritat del Transport Metropolità i Dp.Territori i Sostenibilitat 01/01/2019   31/12/2019 Text Conveni
Alcaldia 39/2020 5/02/2020 Conveni de col·laboració amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vacarisses Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vacarisses 01/01/2019   31/12/2020 Text Conveni
                 

 

  CONVENIS DE L'ANY 2020

ÀREA ÒRGAN ACORD DATA ACORD OBJECTE CONVENI SIGNANTS (a més de l'Ajuntament) INICI PRÒRROGA FINAL DOCUMENT CONVENI 
Alcaldia 438/2019 5/12/2019 Conveni en relació amb el projecte de servei comunitari Generalitat de Catalunya mitjançant Dp.Educació 9/01/2020   9/01/2024 Text Conveni
Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria 3/2020 26/02/2020 Conveni per al desenvolupament del programa treball i formació, convocatòria 2019 Consell Comarcal del Vallès Occidental 30/12/2019   29/12/2020 Text Conveni