Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats

Alcalde:

  • Josep López Ruíz (PSC-CP)

Tinent d'Alcalde:

  • Maria Dolors Anguera Pons (PSC-CP)

Regidors de l'equip de govern:

  • Juan José Caravaca Esudero
  • Leandro Barriga Tamurejo
  • Mònica Valentí Pou

Regidors de l'oposició:

  • Francesc Xavier Diaz Serrano
  • Francesc Xavier Junqué Capellas
  • Ramon Budi Sam Emeterio
  • Maria Carmen Rodriguez Hernandez

 

Annexos:

  • Retribucions i assistències de l'alcalde i els regidors de l'Ajuntament d'Ullà.