Vols fer-nos arribar alguna queixa? Has pensat propostes o suggeriments que consideres adients plantejar-nos perquè puguem millorar? Aquí t'indiquem com fer-ho.

En aquest apartat podeu enviar els vostres suggeriments, queixes i propostes a traves dels diferents canals de comunicació de que disposeu:

 

La ciutadania disposa de diversos canals per poder presentar queixes, suggeriments i propostes. Les següents taules reflexen el balanç dels últims tres anys per cadascun dels canals.

Canal presencial i online de "Queixes, suggeriments i propostes"
Unitat destí 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Matèria
Alcaldia 10 18 53 50 64 95 45 44 Afectacions a particulars i millores a la ciutat
Acció social 1 3 2 1 0 0 0 0 Convivència ciutadana i benestar social
Governació 38 31 44 40 42 31 39 25 Activitats molestes animals, contaminacions, civisme
Policia 15 13 34 31 6 8 12 12 Circulació, conflictes veïnals
Servei d'atenció ciutadana 1 8 1 0 1 0 0 2 Atenció al públic
Serveis i equipaments 21 42 26 35 12 23 35 44 Estat dels carrers i d'instal·lacions, neteja, senyalitzacions
Totals 86 115 160 157 125 157 131 127  

 

Un altre canal mitjançant el qual els ciutadans ens poden informar d'afectacions a la ciutat és l'espai web del portal municipal Incidències a la via pública, des del qual ens poden fer arribar incidències de qualsevol mena. En el quadre següent reflectim les incidències registrades els últims anys.

Canal online de "Incidències a la via pública"
Unitat destí 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Matèria
Alcaldia 1 2 1 0 5 0 2 0 Afectacions a particulars i millores a la ciutat
Governació 3 6 1 5 0 1 0 0 Activitats molestes, animals, contaminació, incivisme
Policia 28 25 20 11 15 7 7 21 Circulació, conflictes veïnals, multes
Serveis i equipaments 125 120 84 74 45 50 90 136 Estat dels carrers i d'instal·lacions, neteja, senyalitzacions
Servei d'Atenció Ciutadana 2 0 1 0 0 0 0 0 Atenció al públic
Premsa 0 0 0 2 0 0 0 0  
Secretaria 0 0 0 0 0 0 0 1  
Totals 159 153 107 92 65 58 99 158    

 

Podeu consultar la informació del compte de twitter de la policia local en aquest enllaç