Si voleu consultar els resultats de les analítiques de l'aigua de consum de les diferents urbanitzacions i dels sectors del nucli urbà de Tordera, ho podeu fer en aquest enllaç.

Podeu consultar les analítiques d'aigua dels anys 2019, 2020, 2021.