Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

PROCESSOS PARTICIPATIUS OBERTS --Procés obert--

Procés participatiu en el marc de la redcació del Pla Estratègic de desenvolupament turístic del Maresme (+ informació)

El Consorci de Promoció Turística obre un procés participatiu en el marc de la redacció del Pla Estratègic de desenvolupament turístic de la comarca. L'objectiu és detectar oportunitats de creixements i aprofitament dels recursos, sectors i activitats existents a la comarca del Maresme i generar un posicionament únic i diferenciat pel Maresme i facilitar la seva promoció a l'exterior. (+informació).

Si voleu ajudar a confeccionar el Pla estratègic de desenvolupament turístic del Maresme contesteu aquesta enquesta (enquesta).

 

PROCESSOS PARTICIPATIU PER A L'APROVACIÓ DE REGLAMENTS --Procés obert--

En compliment del que preveu l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Ajuntament de Tordera efectua consulta pública prèvia en relació al projecte de reglament de referència, a fi de recaptar l'opinió dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquests reglaments, i així puguin exposar i posar en consideració la seva opinió al respecte del text que es proposa. 

  • Procés de participació per a l'aprovació de l'Ordenança reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits de Tordera 

​Consulta pública prèvia

Instància per a consultar o opinió

 

PROCESSOS PARTICIPATIUS TANCATS

  • Pressupostos participats 2019

L’Ajuntament de Tordera va impulsar, en el marc de la participació ciutadana, el projecte de Pressupostos Participats 2019 a través del qual els ciutadans i ciutadanes van  proposar, debatre i decidir el destí d’una part del Pressupost Municipal del exercici 2019.

Un cop finalitzat el període de presentació de propostes, on es van presentar més d'un centenar de propostes pels Pressupostos participats 2019,  i un cop validades les propostes pels consells veinals es va iniciar el període de votació , comprès des del dia 11 al 26 de març, amddos inclosos. Resultant com a guanyadores dels pressupostos participats 2019, un total de 21 propostes, que s'han anat executant al llarg de tot el 2019.

  • Pressupostos Participatius 2020

L’Ajuntament de Tordera va impulsar una nova edició del projecte de Pressupostos Participats 2020 a través del qual els ciutadans i ciutadanes van proposar, debatre i decidir el destí de 200.000 € del Pressupost Municipal del exercici 2020. El període de presentació de propostes es va realitzar entre 1 de desembre del 2019 fins el 15 gener del 2020.

D'aquest procés han sorgit 40 propostes seleccionades, on a partir del dia 15 de desembre de 2020 fins el 31 de gener del 2021, es va obrir el període de votacions (+informació). D'aquest procés de votació, el Consell Veïnal ha validad els projectes guanyadors, que seran els que es portaran a terme (+informació) .