Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats a aquesta entitat.

Actualment l'únic organisme dependent o vinculats a l'Ajuntament de Tordera, és Radio TorderaJa que l'Organisme Autònom de Serveis Comunitaris, en el Ple Municipal de l'Ajuntament de Tordera, en sessió de 23 de desembre de 2015 va aprovar-se incialment el procediment de dissolució i liquidació de l'Organisme Atutònom de Serveis Comunitaris i successió universal a l'Ajuntament de Tordera de l'esmentat organisme.