Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

0 Registres carregats

El pressupost del 2022 s'ha prorrogat pel exercici 2023, i s'han efectuat les següents modificacions:

Els pressupostos pel exercici 2022 es van aprovar inicialment el Ple Municipal del 31 de març de 2022, i havent passat el període d'exposició pública sense reclamacions, actualment esdevé aprovat definitivament. Les modificacions del pressupost que s'han efectuat durant el 2022, ha estat les següents:

Les modificacions del pressupost que es van efectuar durant el 2021, han estat: