En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

L'Ajuntament de Tordera, és un ens obligat a enviar al Ministeri d'Hisenda la informació sobre l’execució trimestral del pressupost municipal, per tal que figuri en la central d’informació econòmica financera de les administracions públiques, així les dades estan disponibles i consultables a l'enllaç del Banco de Datos de la Central de Información Económico-financiera del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En aquest apartat podeu consultar l'evolució trimestral de l'execució pressupostària del pressupost des de l'any 2019 a través dels quatre estats d'execució trimestrals en els documents adjunts.

  • Pressupost 2022

Estat de la situació presupostària d'ingressos a 31/12/2022 (4r trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despesses a 31/12/2022 (4r trimestre)

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 30/09/2022 (3r trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despesses a 30/09/2022 (3r trimestre)

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 31/06/2022 (2n trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despesses a 31/06/2022 (2n trimestre)

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 31/03/2022 (1r trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despesses a 31/03/2022 (1r trimestre)

  • Pressupost 2021

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 31/12/2021 (4r trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despesses a 31/12/2021 (4r trimestre)

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 30/09/2021 (3r trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despesses a 30/09/2021 (3r trimestre)

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 30/06/2021 (2r trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despesses a 30/06/2021 (2n trimestre)

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 31/03/2021 (1r trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despesses a 31/03/2021 (1r trimestre)

  • Pressupost 2020

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 31/12/2020 (4r trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despesses a 31/12/2020 (4r trimestre)

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 30/09/2020 (3r trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despesses a 30/09/2020 (3r trimestre)

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a  30/06/2020 (2n trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despesses a 30/06/2020 (2n trimestre)

​Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 31/03/2020 (1r trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despesses a 31/03/2020 (1r trimestre)

Dades enviades MINHAP (1r trimestre)

  • Pressupost 2019

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 31/12/2019 (4r trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despeses a 31/12/2019 (4r trimestre)

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 31/09/2019 (3r trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despeses a 31/09/2019 (3r trimestre)

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 30/06/2019 (2n trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despeses a 30/06/2019 (2n trimestre)

Estat de la situació pressupostària d'ingressos a 31/03/2019 (1r trimestre)

Estat de la situació pressupostària de despeses a 31/03/2019 (1r trimestre)