Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

L'Ajuntament de Tordera ha formalitzat els següents convenis i encàrrecs de gestió:

Si voleu consultar el contingut dels convenis subscrits amb posterioritat al 1 de juliol de 2015, ho podeu fer en el següent enllaç. indicant en organisme signant per part dels ens loclas Ajuntament de Tordera.

En aquest cercador, podeu consultar la informació relativa als convenis subscrits abans de l'1 de juliol de 2015, tot indicant en el camp Organisme signant per part del ens local, Ajuntament de Tordera.