Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla general d'ordenació urbana, que defineix l'ordenació del territori i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla general.

El planejament urbanístic vigent i els convenis urbanístics de l'Ajuntament de Tordera, els podeu consultar i es troben disponibles al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) de la Generalitat de Catalunya, clicar aquí.

Des del MUC (Mapa urbanístic de Catalunya) s'incorporen tots els planejaments vigents a data 1 de gener de 2022 en el territori de Catalunya , i els vigents a 1 de juliol de 2021 a l'àmbit metropolità de Barcelona, per a disposar de forma gràfica i transparent de la informació urbanística vigent de Catalunya, per consultar-la, prèmer aquí.