Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

En el Ple municipal del 22 d'octubre de 2020, es va aprovar la modificació de les ordenançes fiscals per al any 2021, que un cop havent transcorreguts els 30 dies d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, han esdevingut definitives i d'aplicació pel any 2021.

Les ordenances fiscals modificades i consolidades per l'any 2021 es troben publicades en el Butlleti Oficial de la provincia de Barcelona en data 18 de desembre de 2020. Així les ordenances fiscals vigents per a l'any 2020 són les que es detallent tot seguit:​