Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

Les ordenances fiscals modificades i consolidades per l'any 2020 es troben publicades en el Butlleti Oficial de la provincia de Barcelona en data 31 de desembre de 2019. Així les ordenances fiscals vigents per a l'any 2020 són les que es detallent tot seguit:​