En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Execució pressupostària 2020

Dades del 2020 pendents del tancament comptable 2020

Execució pressupostària 2019

Execució pressupostària 2018