Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Presidència

Alcaldia

Pau Ricomà Vallhonrat

Regidor

Jordi Fortuny Guinart

Territori, sostenibilitat i seguretat

Coordinador de l'Àrea

Xavier Puig Andreu

Regidora

Maria Cinta Pastó i Sales

Regidora

Paula Adriana Varas González

Regidor

Jordi Fortuny Guinart

Regidor

Hermán Pinedo Sánchez

Regidora

Cristina Guzmán Roset

Regidora

Elvira Vidal Sensi

Regidora

Eva Miguel Gascon

Serveis generals i govern obert

Coordinador de l'Àrea

Jordi Fortuny Guinart

Regidor

Xavier Puig Andreu

Regidora

Paula Adriana Varas González

Regidora

Cristina Guzmán Roset

Ciutadania

Coordinadora de l'àrea

Maria Jose López García

Regidor

Hermán Pinedo Sánchez

Regidora

Paula Adriana Varas González

Regidora

Maria Cinta Pastó i Sales

Regidora

Inés Solé Guillén

Regidora

Eva Miguel Gascon

Regidora

Elvira Vidal Sensi

Desenvolupament econòmic i contractació

Regidor

Manel Castaño Bachiller

Regidor

Dídac Nadal Abad

Regidora

Elvira Vidal Sensi

Educació, Cultura i Patrimoni

Coordinador de l'àrea

Manel Castaño Bachiller

Regidora

Inés Solé Guillén

Regidor

Hermán Pinedo Sánchez

Regidora

Maria Jose López García

0 Registres carregats