Estan ben valorades les polítiques públiques? Si l'ens ha dut a terme alguna iniciativa per poder-ho saber, aquest és el lloc on en trobaràs els resultats.

Actualment l'Ajuntament de Susqueda no realitza avaluacions de les polítiques públiques.

No obstant, podeu consultar l'informe sobre el Panel de polítiques locals en materia de Participació a l'Ajuntament de Susqueda, elaborat per la Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals (novembre de 2022).

També, podeu consultar els informes, resums i notes publicats per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA) sobre diferents àmbits.