Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Consulta aquí la relació de despeses de publicitat que ha tingut l'Ajuntament de Susqueda des de l'any 2019 fins a dia d'avui`(30/09/2022):

- Relació de despeses en campanyes de publicitat institucional (en format pdf)

- Relació de despeses en campanyes de publicitat institucional (en format csv)