Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Taxa per la prestació del servei d'abastament d'aigua potable i d'altres proveïments públics 13-04-2016 https://www.seu-e.cat/documents/5594529/15919280/OOFF+08+TAXA+AIGUA+POTABLE+13042016/6335027c-23b4-4b1e-b391-253a7ab3eb62