Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Aprovació modificació pressupostària expedient 3/2020 amb càrrec a una part del romanent de tresoreria de l'exercici 2019 https://www.seu-e.cat/documents/2966152/10641558/Mod.+pressupost%C3%A0ria+3-2020/e18857b1-b7a5-49ef-b7b8-bd5041e948b5
Modificació pressupostària 2/2020 amb càrrec a una part del romanent de tresoreria de l'exercici 2019 07-05-2020 https://www.seu-e.cat/documents/2966152/10641558/Mod.+pressupost%C3%A0ria+2-2020/8900af58-df12-442a-9033-cf56f6cb95b7
incorporació de romanents exercici 2019 10-03-2020 https://www.seu-e.cat/documents/2966152/10641558/Mod.+pressupost%C3%A0ria+1-2020/c0646e3c-b4b5-46c9-86bf-8c9b6ae92c91