En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Execucions Pressupostaries trimestrals

 

2020 

Trimestre

Ingressos acumulatius

- Primer trimestre de 2020 Primer trimestre de 2020
- Acumulació del primer i segon trimestre de 2020 Primer i segon trimestre de 2020
- Acumulació dels primer, segon i tercer trimestre de 2020 Primer, segon i tercer trimestre de 2020

Trimestre

Despeses acumulatives

- Primer trimestre de 2020 Primer trimestre de 2020
- Acumulació del primer i segon trimestre de 2020 Primer i segon trimestre de 2020
- Acumulació dels primer, segon i tercer trimestre de 2020 Primer, segon i tercer trimestre de 2020

 

2019 

Trimestre

Ingressos acumulatius

- Primer trimestre de 2019 Primer trimestre de 2019
- Acumulació del primer i segon trimestre de 2019 Primer i segon trimestre de 2019
- Acumulació dels primer, segon i tercer trimestre de 2019 Primer, segon i tercer trimestre de 2019
- Acumulació dels primer, segon, tercer i quart trimestre de 2019 Execució anual ingressos 2019

Trimestre

Despeses acumulatives

- Primer trimestre de 2019 Primer trimestre de 2019
- Acumulació del primer i segon trimestre de 2019 Primer i segon trimestre de 2019
- Acumulació dels primer, segon i tercer trimestre de 2019 Primer, segon i tercer trimestre de 2019
- Acumulació dels primer, segon, tercer i quart trimestre de 2019 Execució anual despeses 2019

 

2018 

Trimestre

Ingressos acumulatius

- Primer trimestre de 2018 Primer trimestre de 2018
- Acumulació del primer i segon trimestre de 2018 Primer i segon trimestre de 2018
- Acumulació dels primer, segon i tercer trimestre de 2018 Primer, segon i tercer trimestre de 2018
- Acumulació dels primer, segon, tercer i quart trimestre de 2018 Execució anual ingressos 2018

Trimestre

Despeses acumulatives

- Primer trimestre de 2018 Primer trimestre de 2018
- Acumulació del primer i segon trimestre de 2018 Primer i segon trimestre de 2018
- Acumulació dels primer, segon i tercer trimestre de 2018 Primer, segon i tercer trimestre de 2018
- Acumulació dels primer, segon, tercer i quart trimestre de 2018 Execució anual despeses 2018

2017 

Trimestre

Ingressos acumulatius

- Primer trimestre de 2017 Primer trimestre de 2017
- Acumulació del primer i segon trimestre de 2017 Primer i segon trimestre de 2017
- Acumulació dels primer, segon i tercer trimestre de 2017 Primer, segon i tercer trimestre de 2017
- Acumulació dels primer, segon, tercer i quart trimestre de 2017 Execució anual ingressos 2017

Trimestre

Despeses acumulatives

- Primer trimestre de 2017 Primer trimestre de 2017
- Acumulació del primer i segon trimestre de 2017 Primer i segon trimestre de 2017
- Acumulació dels primer, segon i tercer trimestre de 2017 Primer, segon i tercer trimestre de 2017
- Acumulació dels primer, segon, tercer i quart trimestre de 2017 Execució anual despeses 2017

2016 

Trimestre

Ingressos acumulatius

- Primer trimestre de 2016 Primer trimestre de 2016
- Acumulació del primer i segon trimestre de 2016 Primer i segon trimestre de 2016
- Acumulació dels primer, segon i tercer trimestre de 2016 Primer, segon i tercer trimestre de 2016
- Acumulació dels primer, segon, tercer i quart trimestre de 2016 Execució anual ingressos 2016

Trimestre

Despeses acumulatives

- Primer trimestre de 2016 Primer trimestre de 2016
- Acumulació del primer i segon trimestre de 2016 Primer i segon trimestre de 2016
- Acumulació dels primer, segon i tercer trimestre de 2016 Primer, segon i tercer trimestre de 2016
- Acumulació dels primer, segon, tercer i quart trimestre de 2016 Execució anual despeses 2016


Previsions trimestrals del Pla de Tresoreria

 

2020 

Trimestre

Previsions trimestrals

- Previsions primer trimestre de 2020 Previsions primer trimestre de 2020
- Previsions segon trimestre de 2020 Previsions segon trimestre de 2020
- Previsions tercer trimestre de 2020 Previsions tercer trimestre de 2020
- Previsions quart trimestre de 2020 Previsions quart trimestre de 2020

 

2019

Trimestre

Previsions trimestrals

- Previsions primer trimestre de 2019 Previsions primer trimestre de 2019
- Previsions segon trimestre de 2019 Previsions segon trimestre de 2019
- Previsions tercer trimestre de 2019 Previsions tercer trimestre de 2019
- Previsions quart trimestre de 2019 Previsions quart trimestre de 2019

 

2018

Trimestre

Previsions trimestrals

- Previsions primer trimestre de 2018 Previsions primer trimestre de 2018
- Previsions segon trimestre de 2018 Previsions segon trimestre de 2018
- Previsions tercer trimestre de 2018 Previsions tercer trimestre de 2018
- Previsions quart trimestre de 2018 Previsions quart trimestre de 2018

 

2017 

Trimestre

Previsions trimestrals

- Previsions primer trimestre de 2017 Previsions primer trimestre de 2017
- Previsions segon trimestre de 2017 Previsions segon trimestre de 2017
- Previsions tercer trimestre de 2017 Previsions tercer trimestre de 2017
- Previsions quart trimestre de 2017 Previsions quart trimestre de 2017