El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

El Compte general es troba disponible a través de la Sindicatura de comptes de Catalunya.

 

En l'Informe 4/2017 podreu veure la Gestió recaptatoria en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants en l'exercici del 2013.