Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

En aquest apartat podeu consultar totes les factures de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló agrupades per mesos des de 1 de gener del 2016, les quals, quan corresponen a imports inferiors a 18.000.-€ en el cas de contractes de serveis o subministraments o subministraments o de 50.000.-€ en el cas de contractes d'obres tenen la consideració legal de contractes menors.