Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Consulta en aquest espai el llistat anual de convenis de col·laboració signats per l'ajuntament de Sant Vicenç de Torelló: