Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Governació, Hisenda, Comunicació, Transperència, Participació Ciutadana, Cultura

Regidor/a de Governació, Hisenda, Comunicació, Transperència, Participació Ciutadana, Cultura

GEORGINA MERCADAL VIÑALS

Medi Ambient, Protecció Civil, Igualtat de Gènere i Atenció a la Diversitat, Esports

Regidor/a de Medi Ambient, Protecció Civil, Igualtat de Gènere i Atenció a la Diversitat, Esports

SÒNIA VALL I ALMOR

Atenció a les Persones i Habitatgew, Ensenyament, Joventut, Sanitat, Mobilitat

Regidor/a d'Atenció a les Persones i Habitatgew, Ensenyament, Joventut, Sanitat, Mobilitat

ANAÏS LÒPEZ I ROIG

Promoció Econòmica, Urbanisme, Equipaments, Serveis Públics

Regidor/a de Promoció Econòmica, Urbanisme, Equipaments, Serveis Públics

JORDI MONNÉ I HERNÀNDEZ

0 Registres carregats