Aquest ens informa que durant el 2020 no s'ha rebut cap petició ni s'ha emès cap resolució relatives a sol·licituds de dret d'accés.