Serveis, tràmits i gestions

Notificacions electròniques
Per tal d'accedir a les vostres notificacions electròniques, necessiteu disposar d'un certificat electrònic vàlid en el vostre sistema per poder identificar-vos. Per aquesta opció són vàlids tots els certificats electrònics classificats per l'Agència Catalana de Certificació (que podeu consultar en www.catcert.cat/web/cat/5_2_entitats_certificacio.jsp)
Atenció ciutadana

Els diferents canals d'Atenció Ciutadana que us ofereix l'Ajuntament de Sant Just Desvern són els següents:

 • Atenció presencial
  Oficina de Gestió Integrada de l'Ajuntament (Pl. Verdaguer, 2):
  Matins, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
  Tardes, de dilluns a dijous de 16 a 19 h.

  En els períodes assenyalats, l'atenció a la ciutadania només s'ofereix als matins (de 9 a 14 h)
  Del 21 de març a l'1 d'abril (Setmana Santa)
  De l'1 de juliol a l'10 de setembre (Estiu)
  Del 21 de desembre al 8 de gener (Nadal)

  Els 23 i 30 de desembre l'Ajuntament només presta Serveis Mínims (informació i registre) als matins (de 9 a 14 h) 

  L’Ajuntament romandrà tancat, els dies festius de 2016:
  1 i 6 de gener; 24, 25 i 28 de març; 16 de maig; 24 de juny; 6 i 15 d’agost; 12 d’octubre, 1 de novembre i 6, 8 i 26 de desembre.

 • Atenció telefònica
  Telèfon gratuït: 900 102 658 (amb el mateix horari que l'atenció presencial).
 • Serveis amb cita prèvia
  Cita prèvia
 • Accés electrònic
  Tràmits i informació pública
  Web municipal
  Correu electrònic
  Perfil de twitter

Les persones interessades en fer una sol·licitud amb efectes legals (article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) s'han d'adreçar a l'Ajuntament de Sant Just Desvern a través de la seu electrònica o bé, presencialment, a través de l'Oficina de Gestió Integrada.

Validació documents electrònics
Els documents de l’Ajuntament de Sant Just Desvern que podeu verificar amb aquesta opció porten signatura electrònica reconeguda , és a dir, signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut emès per l’Agència Catalana de Certificació i generada emprant un dispositiu segur, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, s’equipara a la signatura manuscrita en relació amb les dades consignades en paper.

Introdueix la referència electrònica del document:

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.