QUEIXES I SUGGERIMENTS

 

La ciutadania pot fer arribar a l’Ajuntament les queixes o suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar la qualitat del servei.

 

Resten fora de l’abast d’aquest tràmit les al·legacions o altre tipus d’actuacions ciutadanes vinculades a expedients administratius en curs, així com les denúncies i sol·licituds relacionades amb el dret de petició.

 

Canals de presentació

 

Presencialment:

 

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana dintre de l’horari d’atenció al públic.

 

Horaris

Per mitjans electrònics (seu electrònica.

 

Formulari

Telefònicament

 

Telèfon gratuït: 900 102 658 (amb el mateix horari que l'atenció presencial).