Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Data acord Tipus Enllaç acta Codi acta
02-06-2021 Ordinària Enllaç acta
19-05-2021 Ordinària Enllaç acta
21-04-2021 Ordinària Enllaç acta
05-05-2021 Ordinària Enllaç acta
07-04-2021 Ordinària Enllaç acta
17-03-2021 Ordinària Enllaç acta
03-03-2021 Ordinària Enllaç acta
17-02-2021 Ordinària Enllaç acta
03-02-2021 Ordinària Enllaç acta
20-01-2021 Ordinària Enllaç acta
13-01-2021 Ordinària Enllaç acta
16-12-2020 Ordinària Enllaç acta
02-12-2020 Ordinària Enllaç acta
18-11-2020 Ordinària Enllaç acta
04-11-2020 Ordinària Enllaç acta
21-10-2020 Ordinària Enllaç acta
07-10-2020 Ordinària Enllaç acta
02-09-2020 Ordinària Enllaç acta
16-09-2020 Ordinària Enllaç acta
15-07-2020 Ordinària Enllaç acta
01-07-2020 Ordinària Enllaç acta
03-06-2020 Ordinària Enllaç acta
17-06-2020 Ordinària Enllaç acta
06-05-2020 Extraordinària Enllaç acta
20-05-2020 Extraordinària Enllaç acta
15-04-2020 Extraordinària Enllaç acta
01-04-2020 Extraordinària Enllaç acta
04-03-2020 Ordinària Enllaç acta
10-06-2015 Ordinària Enllaç acta
02-03-2015 Ordinària Enllaç acta
19-03-2014 Ordinària Enllaç acta
19-02-2020 Ordinària Enllaç acta
05-02-2020 Ordinària Enllaç acta
27-01-2020 Ordinària Enllaç acta
08-01-2020 Ordinària Enllaç acta
06-11-2019 Ordinària Enllaç acta
18-12-2019 Ordinària Enllaç acta
04-12-2019 Ordinària Enllaç acta
20-11-2019 Ordinària Enllaç acta
16-10-2019 Ordinària Enllaç acta
02-10-2019 Ordinària Enllaç acta
03-07-2019 Ordinària Enllaç acta
04-09-2019 Ordinària Enllaç acta
17-07-2019 Ordinària Enllaç acta
03-06-2019 Ordinària Enllaç acta
12-06-2019 Ordinària Enllaç acta
05-06-2019 Extraordinària Enllaç acta
17-04-2019 Ordinària Enllaç acta
09-01-2019 Ordinària Enllaç acta
15-05-2019 Ordinària Enllaç acta
08-05-2019 Ordinària Enllaç acta
03-04-2019 Ordinària Enllaç acta
20-03-2019 Ordinària Enllaç acta
06-03-2019 Ordinària Enllaç acta
20-02-2019 Ordinària Enllaç acta
06-02-2019 Ordinària Enllaç acta
16-01-2019 Ordinària Enllaç acta
05-12-2018 Ordinària Enllaç acta
21-11-2018 Ordinària Enllaç acta
07-11-2018 Ordinària Enllaç acta
17-10-2018 Ordinària Enllaç acta
03-10-2018 Ordinària Enllaç acta
19-09-2018 Ordinària Enllaç acta
12-09-2018 Ordinària Enllaç acta
04-07-2018 Ordinària Enllaç acta
18-06-2018 Ordinària Enllaç acta
06-05-2018 Ordinària Enllaç acta
16-05-2018 Ordinària Enllaç acta
04-04-2018 Ordinària Enllaç acta
18-04-2018 Ordinària Enllaç acta
21-03-2018 Ordinària Enllaç acta
07-03-2018 Ordinària Enllaç acta
21-02-2018 Ordinària Enllaç acta
07-02-2018 Ordinària Enllaç acta
17-01-2018 Ordinària Enllaç acta
03-01-2018 Ordinària Enllaç acta
19-04-2017 Ordinària Enllaç acta
05-04-2017 Ordinària Enllaç acta
15-03-2017 Ordinària Enllaç acta
15-02-2017 Ordinària Enllaç acta
01-03-2017 Ordinària Enllaç acta
27-09-2017 Ordinària Enllaç acta
06-09-2017 Ordinària Enllaç acta
19-07-2017 Ordinària Enllaç acta
21-06-2017 Ordinària Enllaç acta
05-07-2017 Ordinària Enllaç acta
17-05-2017 Ordinària Enllaç acta
07-06-2017 Ordinària Enllaç acta
03-05-2017 Ordinària Enllaç acta
01-02-2017 Ordinària Enllaç acta
18-01-2017 Ordinària Enllaç acta
11-01-2017 Ordinària Enllaç acta
06-07-2016 Ordinària Enllaç acta
20-07-2016 Ordinària Enllaç acta
15-06-2016 Ordinària Enllaç acta
01-06-2016 Ordinària Enllaç acta
18-05-2016 Ordinària Enllaç acta
04-05-2016 Ordinària Enllaç acta
17-02-2016 Ordinària Enllaç acta
02-03-2016 Ordinària Enllaç acta
03-02-2016 Ordinària Enllaç acta
20-01-2016 Ordinària Enllaç acta
13-01-2016 Ordinària Enllaç acta
07-12-2011 Ordinària Enllaç acta
16-11-2011 Ordinària Enllaç acta
21-12-2011 Ordinària Enllaç acta
19-10-2011 Ordinària Enllaç acta
02-11-2011 Ordinària Enllaç acta
05-10-2011 Ordinària Enllaç acta
20-07-2011 Ordinària Enllaç acta
07-09-2011 Ordinària Enllaç acta
18-05-2011 Ordinària Enllaç acta
08-06-2011 Ordinària Enllaç acta
01-06-2011 Ordinària Enllaç acta
06-04-2011 Ordinària Enllaç acta
20-04-2011 Ordinària Enllaç acta
16-03-2011 Ordinària Enllaç acta
16-02-2011 Ordinària Enllaç acta
02-03-2011 Ordinària Enllaç acta
02-04-2012 Ordinària Enllaç acta
19-01-2011 Ordinària Enllaç acta
12-01-2011 Ordinària Enllaç acta
21-11-2012 Ordinària Enllaç acta
19-12-2012 Ordinària Enllaç acta
05-12-2012 Ordinària Enllaç acta
03-10-2012 Ordinària Enllaç acta
17-10-2012 Ordinària Enllaç acta
07-11-2012 Ordinària Enllaç acta
05-09-2012 Ordinària Enllaç acta
19-09-2012 Ordinària Enllaç acta
04-07-2012 Ordinària Enllaç acta
20-06-2012 Ordinària Enllaç acta
06-06-2012 Ordinària Enllaç acta
16-05-2012 Ordinària Enllaç acta
02-05-2012 Ordinària Enllaç acta
11-04-2012 Ordinària Enllaç acta
18-04-2012 Ordinària Enllaç acta
15-02-2012 Ordinària Enllaç acta
01-02-2012 Ordinària Enllaç acta
18-01-2012 Ordinària Enllaç acta
21-03-2012 Ordinària Enllaç acta
16-10-2013 Ordinària Enllaç acta
02-10-2013 Ordinària Enllaç acta
04-01-2012 Ordinària Enllaç acta
04-09-2013 Ordinària Enllaç acta
18-09-2013 Ordinària Enllaç acta
03-07-2013 Ordinària Enllaç acta
15-05-2013 Ordinària Enllaç acta
05-06-2013 Ordinària Enllaç acta
19-06-2013 Ordinària Enllaç acta
16-01-2013 Ordinària Enllaç acta
20-03-2013 Ordinària Enllaç acta
24-04-2013 Ordinària Enllaç acta
17-12-2014 Ordinària Enllaç acta
19-11-2014 Ordinària Enllaç acta
03-12-2014 Ordinària Enllaç acta
02-01-2013 Ordinària Enllaç acta
01-10-2014 Ordinària Enllaç acta
05-11-2014 Ordinària Enllaç acta
15-10-2014 Ordinària Enllaç acta
03-09-2014 Ordinària Enllaç acta
30-07-2014 Extraordinària Enllaç acta
02-07-2014 Ordinària Enllaç acta
18-06-2014 Ordinària Enllaç acta
16-07-2014 Ordinària Enllaç acta
21-05-2014 Ordinària Enllaç acta
04-06-2014 Ordinària Enllaç acta
07-05-2014 Ordinària Enllaç acta
02-04-2014 Ordinària Enllaç acta
16-04-2014 Ordinària Enllaç acta
05-03-2014 Ordinària Enllaç acta
15-01-2014 Ordinària Enllaç acta
05-02-2014 Ordinària Enllaç acta
19-02-2014 Ordinària Enllaç acta
08-01-2014 Ordinària Enllaç acta
20-04-2016 Ordinària Enllaç acta
16-03-2016 Ordinària Enllaç acta
06-04-2016 Ordinària Enllaç acta
21-10-2015 Ordinària Enllaç acta
04-11-2015 Ordinària Enllaç acta
07-10-2015 Ordinària Enllaç acta
02-09-2015 Ordinària Enllaç acta
16-09-2015 Ordinària Enllaç acta
05-08-2015 Extraordinària Enllaç acta
29-07-2015 Extraordinària Enllaç acta
15-07-2015 Ordinària Enllaç acta
03-06-2015 Ordinària Enllaç acta
01-07-2015 Ordinària Enllaç acta
20-05-2015 Ordinària Enllaç acta
08-04-2015 Ordinària Enllaç acta
06-05-2015 Ordinària Enllaç acta
04-03-2015 Ordinària Enllaç acta
04-02-2015 Ordinària Enllaç acta
18-02-2015 Ordinària Enllaç acta
21-01-2015 Ordinària Enllaç acta
07-01-2015 Ordinària Enllaç acta