La Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan Despí és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

Si necessiteu més informació del tràmit us podeu adreçar a l'OAC

TRÀMITS PER INTERNET

En cas que tingueu dubtes respecte del formulari a utilitzar, escolliu INSTÀNCIA GENÈRICA.

Atenció a la ciutadania

Tràmits genèrics:

Padró habitants

Participació ciutadana

Urbanisme, activitats i medi ambient

Tràmits relatius als drets ARCO de protecció de dades personals:

Factura electrònica

TRÀMITS PER INTERNET QUE ES PODEN FER VIA INSTÀNCIA GENÈRICA, ADJUNTANT UN FORMULARI ESPECÍFIC

  • Procediment per sol·licitar l'autorització d'ús centres públics educatius de propietat municipal

Les entitats i/o associacions que vulguin fer ús dels centres educatius han de presentar una instància genèrica signada en format electrònic, adjuntant a aquesta instància el formulari denominat "Sol·licitud d’ús social dels centres públics d’educació” i adreçant la petició al departament al qual està adscrita la vostra entitat o associació.

IMPORTANT: Si no visualitzeu el document editable, heu d'anar a la part superior dreta del document i clicar per canviar el visor.

INSTÀNCIA GENÈRICA + Formulari de sol.licitud d'ús social dels centres públics d'educació.

Consulti la normativa reguladora del tràmit

 
  • Comunicació d'instal·lació de sacs de runes a la via pública 

Per formalitzar la comunicació, cal omplir el formulari específic atenent les indicacions que s'inclouen. Cal procedir a liquidar la taxa corresponent i, un cop es registri la comunicació el sol·licitant rebrà una etiqueta que cal incorporar al sac. Cal tenir en compte que la retirada del sac és a càrrec del sol·licitant o empresa que l'instal·li.

 

 

IMPORTANT: Si no visualitzeu el document editable, heu d'anar a la part superior dreta del document i clicar per canviar el visor.

 

 INSTÀNCIA GENÈRICA + Formulari de comunicació d'obres menors.

 

IMPORTANT: Si no visualitzeu el document editable, heu d'anar a la part superior dreta del document i clicar per canviar el visor.