Podràs trobar-hi la informació sobre les resolucions en les què es determina l'accés parcial o denegació de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d'algun dels límits legalment previstos.

Sol·licituds d'accés a la informació pública, exercici 2022

  • S'han rebut un total de 9 sol·licituds, desglossades a continuació:

 

TIPOLOGIA SOL·LICITUDS RESOLTES PENDENTS
URBANISME 4 4 0
ARXIU 2 2 0
SALUT PÚBLICA 1 1 0
SUBVENCIONS 1 1 0
CONTRACTACIÓ 1 1 0

 

 

 

Sol·licituds d'accés a la informació pública, exercici 2021

  • Sol·licituds rebudes: 6
  • Tipologia: Arxiu (1); Pressupostos (1); Urbanisme (4).
  • Resoltes: 6
  • Pendents: 0

 

Formulari: Sol·licitud d'accés a la informació pública