Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) és el punt de referència per a qualsevol consulta i/o tràmit que la ciutadania vulgui realitzar amb l'Ajuntament de Llavaneres i està situada a la planta baixa de la casa consistorial.

També es poden plantejar peticions a través del formulari web de Contacta amb l'Ajuntament o mitjançant l'APP LlavaneresAmbTu.

Policia Local Policia Local

Carrer de la Indústria, 4
937926969
937023635 (fax)
policia@ajllavaneres.cat

Més informació aquí.

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.