En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Indicadors de transparència

Actualment, existeixen diferents indicadors de transparència per a les entitats locals.

Portal de transparència

El portal de transparència, segons el que diuen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, és:

“l’instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l’accés a tota la informació disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren(...)”.

Per aquest motiu, el portal de transparència de Govern Obert compleix amb els ítems d’informació que demanen aquestes lleis.

Mapa infoparticipa

És un web elaborat per un equip de treball que avaluen anualment el grau de transparència de les institucions públiques en un total de 52 indicadors. A través d’aquesta avaluació, és pot veure la millora de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en matèria de transparència al llarg dels anys.

  • 2021: 44 indicadors sobre 52 (84.62%)
  • 2020: 36 indicadors sobre 52 (75.00%)
  • 2019: 35 indicadors sobre 52 (67.31%)
  • 2018: 27 indicadors sobre 52 (51.92%) 

     

Transparency International España – Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 

És un Índex elaborat per Transparencia Internacional España per mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques a través de l’avaluació de vuitanta indicadors i àrees de transparència.

La seva última avaluació va ser l’any 2017 i ha mesurat els 110 ajuntaments més grans d’Espanya i 4 ajuntaments voluntaris. L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca no ha sigut avaluat per l’ITA.

Informe anual de transparència del Síndic de Greuges de Catalunya

El Síndic de Greuges de Catalunya avalua la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Des de l’any 2016, en matèria de dret d’accés a la informació pública, el Síndic ha dut a terme una comprovació de l’exercici d’aquest dret en les administracions mitjançant el test del sol·licitant ocult.

L’objectiu és avaluar tant els elements formals de la Llei i del reglament com les eines o els principis tècnics que també estableixen les mateixes normes com a necessaris per assolir-los (accessibilitat, interoperabilitat i reutilització de la informació).

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va ser avaluat l’any 2021.

Fundació Carles Pi i Sunyer 

La Fundació Carles Pi i Sunyer és un espai d’estudi, investigació i promoció del coneixement sobre l’àmbit del govern local i les comunitats autònomes. L’equip tècnic ha impulsat, entre d’altres iniciatives, el desenvolupament d’un projecte que recopila la informació disponible als llocs webs municipals oferint resultats d’anàlisi entorn al concepte de la transparència municipal catalana.

El projecte sobre Transparència Municipal ha suposat la realització d’una radiografia exhaustiva individual de les pàgines web dels ajuntaments catalans, identificant quina informació està disponible i com s’hi pot accedir. S’inclouen en l’estudi tots els municipis de Catalunya de més de 500 habitants, exceptuant la ciutat de Barcelona, que suposen un total de 620 casos. D’acord amb les característiques del projecte, el treball de camp es va desenvolupar de manera no presencial entre els mesos de juliol de 2013 i gener de 2014.

 

Clica sobre les imatges per veure els informes complerts.