Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Text Complet de les Ordenances Fiscals any 2022 11-01-2022 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/ORDENANCES+FISCALS+2022.pdf/1b482812-281d-434b-a792-27e8b1bc6804
Text Complet de les Ordenances Fiscals any 2021 14-01-2021 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2021/3655a97b-f881-4628-ba7e-a8488030d188
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2020 https://www.seu-e.cat/documents/956568/0/ORDENANCES+FISCALS+2020+-+SANT+ANDREU+DE+LA+BARCA/5255419b-670d-4493-8e11-95779a21687d
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2019 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+fiscals+2019/98467515-fb79-406b-8294-a8b78e1f0387
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2018 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2018/2a409560-ceda-4919-a7af-8d5789d15aac
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2017 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/ORDENANCES+FISCALS+2017/4aa1b21c-cacd-4d6d-91b3-13177f9145c6
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2016 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2016/ab0da08e-70df-4cfa-9d05-2368a41f9d22
Text complet de les Ordenances Fiscals anteriors a l'any 2013 http://www.sabarca.cat/LlistaOrdenances/_UQrS4Rhp-NacDFcShGiliLob6lsioRS2
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2015 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2015.pdf/c235c800-bdd5-4431-8c62-7144359f7a9b
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2014 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2014.pdf/c330f33a-2733-4cf9-948b-e47925d89cc2
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2013 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2013.pdf/0ce78c37-9378-445e-8556-73c3e4e9bc0a