Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana
Els canals d'accés als serveis de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos són:
 • Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.cat/santamargaridaielsmonjos
 • Atenció presencial a les oficines de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos:

  Oficina d'Atenció a la Ciutadania 
  Avinguda de Catalunya, núm. 74. 08730 Santa Margarida i els Monjos
  De dilluns a divendres: de 9 a 14 hores.
  Dimarts, de 17 a 20 hores.

  Atenció telefònica a través del telèfon: 93 898 02 11, en horaris d'atenció al públic
 • Per correu electrònic a l'adreça: ajuntament@smmonjos.cat
 • web: www.santamargaridaielsmonjos.cat
Transport públic
Plànol
Borsa de treball
Policia
Associacions i entitats
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
El Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos és l’espai d’informació i gestió del conjunt de les ofertes de contractació de l’Ajuntament, des dels anuncis de licitació, els plecs de Condicions generals i particulars, els Projectes Tècnics, i de tota la documentació relacionada. 
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament. Presenta-la aquí.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes

Informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit d'exposició pública.

L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.

 

 

 

Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.