Normativa d'urbanisme Disponible a: Generalitat de Catalunya (RPUC)

Normativa d'urbanisme Disponible a: Generalitat de Catalunya (MUC)

Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Consulteu la informació urbanística de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro: 

  • Planejament urbanístic vigent: Podeu consultar tot el planejament vigent, així com el planejament derivat i convenis urbanístics del municipi de Santa Cristina d'Aro al Registre de planejament urbanístic de Catalunya. 
  • Planejament, gestió i execució urbanística en tràmit: Documentació, convocatòries d’informació pública i acords adoptats en llur tramitació. 


Més informació:
Àrea d'Urbanisme i Serveis Tècnics Municipals
Pl. Catalunya, s/n
17246 Santa Cristina d'Aro
Telèfon 972 83 60 86


Horari d’atenció al públic:
> Serveis administratius: de dilluns a divendres, de 8:00 a 13:30 h
> Serveis tècnics: dilluns de 9:00 a 11:00 h i dijous de 12:00 a 13:30 h