Estàs interessat a conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens, i que permet identificar-ne i agrupar-ne físicament o intel·lectualment els documents i facilitar-ne la recuperació.

Data Títol Descripció Documents
02-02-2021 Quadre de classificació documental Versió Excel Quadre de classificació documental Ajuntament_Excel
02-02-2021 Quadre de classificació documental Versió CSV Quadre de classificació documental Ajuntament_CSV
02-02-2021 Quadre de classificació documental Versió en PDF Quadre de classificació documental Ajuntament_PDF