No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

 

                     

Sol·licitud d'accés

Amb aquest tràmit podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que reconeix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels setze anys.

És un tràmit gratuït sempre que les dades siguin consultades en el lloc on es troben dipositades o si existeixen en format electrònic.

Tràmit telemàtic de sol·licitud d'accés a la informació pública (Seu electrònica de l'Ajuntament de Rubí). Necessitareu un certificat digital per realitzar la sol·licitud.

Tràmit presencial: podeu realitzar el tràmit omplint la sol·licitud d'accés i presentant-la a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC). Horaris i adreça OAC Centre i OAC Les Torres. Donada la situació sanitària actual, es recomana que feu en el possible les consultes telemàticament o bé demaneu cita prèvia. Per a contactar amb el Servei d'Atenció a la Ciutadania, teniu la informació actualitzada a la pàgina web del departament.

Informació pública que es pot demanar

Mitjançant aquest formulari es pot sol·licitar a l'Ajuntament qualsevol informació elaborada per aquesta administració i la que té en seu poder, tenint en compte els límits d'accés que la llei preveu als articles 20 a 25 de la llei 19/2014

Per a altres qüestions (Avisos, Queixes i Suggeriments) s'ha d'accedir al formulari corresponent.

Reclamacions

Totes aquelles persones que hagin sol·licitat una informació a l'Ajuntament i els ha estat denegada totalment o parcial, poden presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP). També es pot fer reclamació per recurs de reposició i contenciós administratiu.